Octoscroller แผง LED แปดทิศ

งานนี้ใช้ PRU ที่อยู่ในตัว BeagleBone Black อยู่แล้ว กับ LEDscape PRU firmware แต่คราวนี้ขับ LED strip จำนวนมากที่วางเป็นแผงรอบแปดทิศ จนต้องใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าขนาด 5v 60A

ที่มา http://www.nycresistor.com/2013/09/12/octoscroller/